digital-radiography-system-ysio-max

digital-radiography-system-ysio-max

multix_select_dr

multix_select_dr

ysio

ysio

digital-radiography-system-ysio-max
multix_select_dr
ysio

Hệ thống X quang kỹ thuật số (DR)

Liên hệ

  • Model: 
  • Hãng sản xuất: Siemens - Đức
  • Tình trạng: thiết bị mới 100%
Số lượng

- Hệ thống X quang kỹ thuật số của Siemens tạo ra sự khác biệt so với các hệ thống X quang thông thường, nó bao gồm hầu hết các ứng dụng lâm sàng và mang đến cho người dùng một quy trình làm việc được chuẩn hóa cũng như chất lượng hình ảnh chẩn đoán tuyệt vời. 
- Hệ thống X quang kỹ thuật số của Siemens gồm các model: Ysio Max, Ysio, Multix Fusion, Multix Select DR....

 

Sản phẩm khác